Witaj! Zaloguj się Twoje konto Waluta

DARMOWA DOSTAWA OD 300 zł

logo
TWÓJ KOSZYK: (0)
Regulamin

Witamy w naszym sklepie! Złożenie i potwierdzenie zamówienia poprzez sklep internetowy Samik.pl oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sprzedającym i właścicielem sklepu internetowego Samik.pl (zwanego dalej Sklepem) jest firma Team Konsulting Tomasz Jaszczuk z siedzibą w Białymstoku przy ul. Gen. Wł. Andersa 7 lok. 7, NIP 537-228-13-28, REGON 060194316.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową odzieży za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Klientem Sklepu (zwanym dalej Klientem) może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (tj. osoba, która ma ukończone 18 lat), zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego (art. 10 §1, art. 11 KC)
 4. Publikowana przez Sklep informacja towarowa wraz z cenami nie stanowi oferty w rozumieniu art. 543 KC, a jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 KC.
 5. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i podane są w złotych polskich. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

II. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia na towary oferowane przez Sklep składać można za pośrednictwem strony samik.pl.
 2. Zamówienie uważa się za złożone w momencie potwierdzenia parametrów zamówienia na stronie internetowej poprzez kliknięcie „Zamawiam”. Jest to równoznaczne z zawarciem prawnie wiążącej umowy Sprzedaży pomiędzy Team Konsulting Tomasz Jaszczuk a Klientem.
 3. Zamówienia składać można 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem przerw technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Sklepu.
 4. Składając zamówienie Klient wskazuje na: a) zamawiany towar, b) adres dostawy, c) sposób dostawy, d) formę płatności.
 5. Przed potwierdzeniem zamówienia Klient proszony jest o sprawdzenie poprawności całego zamówienia, w szczególności danych teleadresowych, oraz o zaakceptowanie niniejszego Regulaminu i zasad polityki prywatności.
 6. Zamówienia realizowane są w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) w godz. 8-16.
 7. Każda zawarta umowa Sprzedaży, o której mowa w pkt. II ppkt 2 zostanie potwierdzona drogą elektroniczną. W rozsądnym czasie, na podany przez Klienta adres e-mail wysłane zostanie zestawienie wybranych produktów wraz z informacją o wartości zamówienia, sposobie, koszcie i adresie dostawy oraz formie płatności.
 8. Zamówienia opłacane w formie przedpłaty (przelew bankowy, serwis Przelewy24) realizowane będą od momentu potwierdzenia zrealizowania płatności.
 9. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostępność towarów u jednego z dostawców Sklepu. W przypadku chwilowego braku towaru lub wyczerpania zapasu danego produktu, Klient jest o tym niezwłocznie (jednak maksymalnie w terminie 30 dni) informowany drogą telefoniczną bądź elektroniczną i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji.
 10. W przypadku, kiedy Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia ze względu na brak danego towaru, zamówienie może zostać anulowane w całości (co rozumiane jest jako odstąpienie od umowy, o której mowa w pkt. II ppkt 2) bądź jedynie w pozycji, która prowadzi do wydłużenia czasu realizacji. Istnieje także możliwość wybrania innego produktu w miejsce brakującego, odpowiadającego jakości i cenie pierwotnie zamawianego.
 11. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 10, koszt zwrotu produktu ponosi Sklep.
 12. Sklep dopuszcza możliwość anulowania zamówienia przyjętego do realizacji tylko, jeśli zamówienie nie zostało jeszcze wysłane i jest na etapie realizacji, na którym możliwe jest jego wycofanie.
 13. Na czas realizacji zamówienia składa się czas kompletowania towaru i czas dostawy zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.
 14. Standardowy czas kompletowania zamówienia wynosi od 24h do 5 dni od momentu zaksięgowania środków na koncie Sklepu lub potwierdzenia zgodności zamówienia przez Klienta w przypadku płatności za pobraniem, do chwili wysyłki.
 15. Po skompletowaniu zamówienia Sklep dokonuje wysyłki zamówienia za pośrednictwem wybranej przez Klienta formy dostawy: Poczta Polska, Paczkomat InPost lub firma kurierska.
 16. Koszt dostawy zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i płatności i jest zawsze wyświetlany podczas składania zamówienia.
 17. Informacja o zamówieniu i etapie jego realizacji każdorazowo dostępna jest drogą mailową, telefonicznie pod numerem Sklepu lub, jeśli Klient rejestrował się w Sklepie, widoczna jest po zalogowaniu na stronie samik.pl
 18. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu w formie paragonu. Na wyraźne życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT, która jest wysyłana drogą mailową na podany przez Klienta adres e-mail.
 19. Ceną wiążącą dla stron transakcji jest cena widniejąca przy zdjęciu lub opisie zamawianego produktu w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

III. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Dokonując zakupów w Sklepie, Klient ma do dyspozycji następujące formy płatności: a) przy odbiorze – Klient reguluje należność za towar i dostawę przy obiorze: u listonosza, kuriera bądź w miejscy odbioru wskazanym przez przewoźnika (Urząd Pocztowy, siedziba kuriera); b) poprzez serwis Przelewy24 – za pomocą szybkich przelewów bankowych; c) przelew bankowy – Klient dokonuje przedpłaty na rachunek Sklepu: Team Konsulting Tomasz Jaszczuk, ul. Gen. Wł. Andersa 7 lok. 7, 15-124 Białystok, Nr rachunku: mBank 76 1140 2004 0000 3102 7515 6033
 2. Klient dokonujący płatności przelewem bankowym bądź poprzez serwis Przelewy24 powinien uczynić to w terminie 7 dni. Po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane.

IV. DOSTAWA ZAMÓWIEŃ

 1. Do każdego zamówienia, na etapie jego składania, doliczane są koszty wysyłki, które zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i płatności.
 2. Klient ma do dyspozycji następujące formy dostawy: a) Poczta Polska – paczka pocztowa ekonomiczna lub priorytetowa; b) Paczkomat InPost – odbiór w paczkomacie wybranym przez Klienta; c) Kurier – przesyłka kurierska; d) Odbiór osobisty – po otrzymaniu drogą elektroniczną informacji o zamówieniu gotowym do odbioru pod adresem: Białystok, ul. Gen. Wł. Andersa 7 lok. 7, w godz. 12.00 – 16.00 lub wg indywidualnych uzgodnień między stronami po otrzymaniu maila.
 3. Aktualne koszty dla poszczególnych form dostawy znajdują się w zakładce Sposób dostawy.

V. ZWROT (ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ)

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy, o której mowa w pkt. II ppkt 2 bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni (kalendarzowych) od otrzymania zamówionego towaru.
 2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Pismo powinno zostać wysłane pocztą na adres: Team Konsulting Tomasz Jaszczuk, ul. Gen. Wł. Andersa 7 lok 7, 15-124 Białystok lub drogą elektroniczną na adres sklep@samik.pl.
 3. Dla zachowania 14 dniowego terminu, oświadczenie, o którym mowa w pkt. V ppkt 2, powinno zostać wysłane przed upływem tego terminu (istotna jest tu data stempla pocztowego lub data wysłania wiadomości elektronicznej).
 4. Klient może skorzystać z formularza zwrotu (odstąpienia od umowy zawartej na odległość), jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. V ppkt 1, umowa ta uważana jest za niezawartą, a zarówno Sklep, jak i Klient zobowiązani są do zwrotu tego, co świadczyli.
 6. Sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, włącznie z kosztem doręczenia towaru, jeśli Klient rezygnuje z całości zamówienia (nie większym jednak niż najtańsza opcja dostawy oferowana przez Sklep).
 7. Sklep dokona zwrotu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w pkt. V ppkt 1.
 8. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu tych samych form płatności, których użył Klient w celu opłacenia zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na inną formę zwrotu tej płatności.
 9. Sklep wstrzyma się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania zwracanego towaru.
 10. Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 11. Klient zobowiązany jest zwrócić towar na adres: Team Konsulting Tomasz Jaszczuk, ul. Gen. Wł. Andersa 7 lok 7, 15-124 Białystok, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w pkt. V ppkt 1.
 12. Klient ma prawo zbadać towar, nie bardziej jednak niż jest to konieczne do sprawdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania, nie zmieniając stanu zwracanego towaru, a tym samym nie zmniejszając jego wartości.
 13. W miarę możliwości Sklep zaleca zwracanie towaru w opakowaniu transportowym, w których dotarł on do Klienta.
 14. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w przypadku umowy:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sklep nie ma kontroli;

h) w której Klient wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klient w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej na aukcji publicznej;

l) najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VI. REKLAMACJA

 1. Sklep ma obowiązek dostarczenia towarów bez wad, w związku z czym Sklep jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę.
 2. Klient ma prawo złożenia reklamacji, jeżeli towar jest wadliwy, a więc niezgodny z umową.
 3. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres: Team Konsulting Tomasz Jaszczuk, ul. Gen. Wł. Andersa 7 lok 7, 15-124 Białystok lub drogą elektroniczną na adres sklep@samik.pl
 4. Jednocześnie należy przesłać reklamowany towar na adres: Team Konsulting Tomasz Jaszczuk, ul. Gen. Wł. Andersa 7 lok 7, 15-124 Białystok.
 5. Reklamacja powinna zawierać opis przyczyny jej składania oraz żądania Klienta. Wskazane jest dołączenie dowodu zakupu reklamowanego  towaru (paragon, faktura). Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego.
 6. W ramach reklamacji, o której mowa w pkt. VI ppkt 2, Klient może żądać obniżenia ceny lub może odstąpić od umowy. Klient może również żądać wymiany towaru na nowy lub naprawienia towaru.
 7. Jeżeli produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy Sprzedaży, o której mowa w pkt. II ppkt 2, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad lub go naprawi. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli wadliwy produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie dopełnił obowiązku wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 8. Klient nie może odstąpić od umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Klient może także żądać wymiany produktu na wolny od wad lub jego naprawienia. Sklep jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub go naprawić w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 10. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Sprzedaży, o której mowa w pkt. II ppkt 2, produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
 11. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 12. Sklep rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni (kalendarzowych) od daty jej otrzymania i powiadomi Klienta o sposobie jej rozstrzygnięcia drogą elektroniczną.
 13. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji (w zależności od sposobu jej rozpatrzenia) Sklep odsyła pełnowartościowy towar na swój koszt na adres Klienta, zwraca odpowiednią część ceny w związku z jej obniżeniem lub, w przypadku odstąpienia od umowy, zwraca należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

VII. PROMOCJE I BONY RABATOWE

 1. Na stronie Sklepu mogą znajdować się informacje o promocjach.
 2. Promocje dzielimy na: a) produktowe - cena produktu obniżana jest zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu; b) wartościowe – łączna kwota zamówienia (z wyłączeniem kosztu dostawy) zawierającego produkty objęte promocją obniżana jest o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do zamówienia i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie promocji; c) zestawy promocyjne - przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt; promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie promocji.
 3. Zestawy promocyjne będą dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane. W przypadku braku któregokolwiek z produktów wchodzących w skład zamówionego zestawu promocyjnego, Sklep poinformuje o tym Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 4. Rezygnacja z zamówienia, którego przedmiotem jest zestaw promocyjny może dotyczyć jedynie całego zestawu, a nie poszczególnych produktów wchodzących w jego skład.
 5. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
 6. Promocje nie łączą się ze sobą.
 7. Bony rabatowe nie mogą być wykorzystane do zakupu produktów w cenach promocyjnych oraz produktów z wyprzedaży.
 8. Bony rabatowe nie są przydzielane trwale i nie kumulują się.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Team Konsulting Tomasz Jaszczuk z siedzibą w Białymstoku, pod adresem: ul. Gen. Wł. Andersa 7 lok. 7, 15-124 Białystok.
 2. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, wszelkie dane osobowe Klienta gromadzone są w zbiorze danych Sklepu i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy Sprzedaży, o której mowa w pkt. II ppkt. 2 oraz prowadzenia akcji promocyjno – reklamowych.
 3. Materiały o charakterze promocyjno – reklamowym będą przesyłane Klientowi drogą elektroniczną jedynie za jego wyraźną zgodą.
 4. Klient, może w każdym czasie anulować zgodę na przesyłanie materiałów, o których mowa w pkt. VII ppkt 3.
 5. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich korekty lub uzupełnienia.
 6. Klient dysponuje także prawem do zablokowania lub usunięcia swoich danych osobowych, co wymaga formy pisemnej. W tym celu prosimy o kontakt drogą elektroniczną pod adresem sklep@samik.pl.
 7. Udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne. Niemniej jednak ich podanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji zawartej umowy Sprzedaży, o której mowa w pkt. II ppkt 2.
 8. Sklep nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim haseł dostępu do podanego konta email, loginów, linków do śledzenia losów zamówienia, numeru zamówienia oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania na konta pocztowego). Jednocześnie Sklep zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych oraz nieudostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody Klienta.
 9. Dane osobowe Klienta przekazywane są współpracującym ze Sklepem firmom kurierskim: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy KRS 0000334972, DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mineralna 15, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy KRS 0000028368 i InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Malborska 130, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia KRS 0000255841, w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy towarów oraz spółkom świadczącym usługi płatnicze za pośrednictwem serwisu Przelewy24: PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, Sąd Rejonowy dla Poznania - Nowe Miasto i Wilda KRS 0000347935 i DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, Sąd Rejonowy dla Poznania KRS 0000306513, w zakresie niezbędnym do zrealizowania płatności.

IX. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Strona internetowa www.samik.pl, za pośrednictwem której Sklep prowadzi sprzedaż działa w oparciu o technologie HTML, CSS, JS, PHP, MySQL.
 2. Do przeglądania oferty Sklepu i składania zamówień niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet. Zalecane jest wykorzystywanie jednych z najnowszych wersji przeglądarek internetowych.
 3. Korzystanie ze Sklepu wymaga konfiguracji przeglądarki w kierunku akceptowania i wykorzystywania plików cookies.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy Sprzedaży, o której mowa w pkt. II ppkt 2. Jego postanowienia mogą być zmieniane wyłącznie za porozumieniem stron.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu www.samik.pl.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie, w jakim jest to konieczne do dostosowania postanowień Regulaminu do nowych przepisów prawa.
 4. Klient zostanie poinformowany o zmianach w Regulaminie poprzez informację na stronie internetowej Sklepu. W przypadku zarejestrowanych Klientów informacja o zmianach w Regulaminie przesłana zostanie również drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta podczas rejestracji konta.
 5. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w terminie 1 miesiąca od momentu ich opublikowania.
 6. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian w Regulaminie realizowane będą według postanowień Regulaminu obowiązującego w momencie złożenia zamówienia.
 7. Sklep będzie dążył do tego, aby wszelkie spory wynikłe w trakcie realizowania umowy Sprzedaży, o której mowa w pkt. II ppkt 2, rozstrzygane były polubownie, tj. na drodze negocjacji między stronami. Jeśli jednak negocjacje te nie będą satysfakcjonujące,  wszelkie spory rozstrzygane będą przez sądy powszechne.
 8. Prawem właściwym dla całości umowy Sprzedaży, o której mowa w pkt. II ppkt 2 jest prawo polskie.
 • bas bleu
 • makadamia
 • soxo
 • anais
 • ava
 • axami
 • Enny
 • esotiq&henderson
 • figl
 • Gaia
 • gatta
 • gorsenia
 • gorteks
 • italian fashion
 • julimex
 • kinga
 • Mat
 • nife
 • Nipplex
 • obsessive